Koszty leczenia za granicą

Wyjazdy służbowe to podróże w Polsce i poza jej granicami.

Pracodawca wysyłający pracowników w delegację, powinien wcześniej pomyśleć, o bezpieczeństwie pracownika w czasie wykonywania swoich obowiązków.

Różnego rodzaju wypadki, zdarzenia losowe, mogą pokrzyżować plany.

Pandemia Covid pokazała nam jak szybko może się rozprzestrzeniać choroba, i jak duże skutki może to nieść dla przedsiębiorstwa.

Rozwiązaniem może być tak zwana polisa otwarta imienna lub bezimienna  dla pracowników podróżujących poza granicami RP.

Tak, to prawda, że mamy kartę EKUZ, ale należy pamiętać, że dotyczy ona konkretnego koszyka usług w danym kraju do którego udaje się pracownik i karta nie obejmuje transportu.

Karta działa w Unii Europejskiej i w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Polisa, którą polecam zawrzeć to Koszty leczenia za granicą.

Jest to polisa roczna

Dzięki takiej polisie mamy zagwarantowaną pomoc za granicą.

  • koszty leczenia
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • ubezpieczenie bagażu
  • pomoc w organizacji leczenia
  • pomoc prawną
  • pomoc w powrocie do kraju
  • zastępstwo w podróży służbowej, pokrycie kosztów
  • transport zwłok

Zakres ubezpieczenia, oczywiście jest do uzgodnienia.

Zdecydowanie prościej  jest wliczyć taką polisę do kosztów działalności niż w momencie wypadku zastanawiać się nad kwotami do zapłacenia, i organizować pomoc dla pracownika.