Majątek

W zakresie ubezpieczeń majątkowych jest bardzo dużo ryzyk, tu wymieniam tylko kilka, którymi najczęściej się zajmujemy.

Co nie oznacza, że jeżeli tu poniżej ubezpieczenia majatkowe nie są wymienione- to tymi ryzykami  się nie zajmujemy.

 • Ubezpieczenie Zarządu D&O.
 • Polisa Podatnik
 • Polisa Skarbowa,
 • Doradca
 • Ubezpieczenia Cyber
 • Ubezpieczenia Finansowe
 • Ochrona majątku
 • Utrata zysku
 •  Techniczne
 •  Transportowe
 • OC gospodarcze
 • Odpowiedzialność Cywilna  Spedytora
 •  Zawodowe obowiązkowe i dobrowolne
 •  Medyczne obowiązkowe i dobrowolne
 •  Komunikacyjne, floty
 •  Turystyczne, open polisy