Życie Indywidualne

Polisy życiowe zawierane indywidualnie są bardzo popularne. Najczęściej zawierane są w bankach w momencie zakupu domu, mieszkania. To w sytuacjach prywatnych.

Rzadziej spotykamy się z polisami ochronnymi zawieranymi w firmach, jako zabezpieczenie partnerów biznesowych, czy też zabezpieczeniu własnej rodziny.

Poniżej tylko kilka rodzajów polis indywidualnych.

Polisy Ochronne

Polisy Kapitałowe

Polisy Edukacyjne

Polisy Inwestycyjne