Cyber

Czym są ubezpieczenia Cyber?

Jest to polisa zabezpieczająca przedsiębiorstwa przed skutkami incydentów bezpieczeńtwa w sieci.

Jest najbardziej  potrzebnym ubezpieczeniem dla  przedsiębiorstw.

O zagrożeniach związanych z Cyber, czyli z zagrożeniami cyberbezpieczeństwa takimi jak: ataki hakerskie, kradzież danych, naruszenie bezpieczeństwa systemów IT,  poufności, dostępności,  czytamy codziennie.

Dziś już nie zadajemy pytania, czy takie zagrożenie atakami jest możliwe w naszej Firmie, a właściwe pytanie brzmi- kiedy ono nastąpi.

Definicja według Ustawy z dnia 5 lipca 2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, daje nam informacje jak szeroki jest zakres zagrożeń.

4.cyberbezpieczeństwo – odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy;

Zródłem ataków cybernetycznych najczęściej są:

e-mail phisingowy, problem z luką w zabezpieczeniach, konfiguracja, złośliwe oprogramowanie, nieuczciwy pracownik, szantaż, utracone urządzenia- kradzieże inne.

Naprzeciw tym problemom wychodzi ubezpieczenie Cyber.

Przedmiotem ubezpieczenia są :

  • dane i sieć firmy
  • OC za szkody wyrządzone osobom trzecim, lub pracownikom spowodowane przez zdarzenie Cyber, za które odpowiada Firma
  • poniesione koszty, wydatki, straty spowodowane następstwem zdarzeń Cyber
  • koszty powiadomienia osób, których dane wyciekły ( lub powiadomienia o tym zdarzeniu regulatora)
  • koszty obrony i odszkodowań przypadku, gdy firma któremu powierzono wykonywanie pewnych czynności spowoduje naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych lub informacji handlowych.
  • koszty obrony i odszkodowań w przypadku, gdy ubezpieczony spowoduje wprowadzenie wirusa do danych osób trzecich lub systemu informatycznego, w którym znajdują się dane osób trzecich
  • koszty obrony i odszkodowań w przypadku gdy ubezpieczonemu zostanie ukradziony kod dostępu,  sprzęt komputerowy, na którym przechowywane są dane osobowe
  • koszty obrony i odszkodowań w przypadku gdy pracownik spowoduje ujawnienie danych osób trzecich