Cyber

Czym są ubezpieczenia Cyber?

To nowość na Polskim rynku.

To, że są zagrożeniazwiązane z atami Cyber doskonale wiemy.

Coraz częściej w newsach słyszymy o wirusach, atakach,  potrzebach zabezpieczeń.

Dla Firm, jest to drażliwy temat, bo nikt nie chce się przyznać, do swoich słabości w obawie akatku, lub też nie ma takiej świadomości, że jego systemy sa zagrożone.

Naprzeciw tym wątpliwościom wychodzą ubezpieczenia Cyber.

Są one kierowane do różnych branż.

Przedmiotem ubezpieczenia są :

  • dane i sieć firmy ( określnona w OWU)
  • OC za szkody osobom trzecim, badz pracownikom spowodowane przez zdarzenie Cyber, za które odpowiada Firma
  • poniesione koszty, wydatki, straty spowodowane zdarzeniem Cyber ( określonym w OWU)
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia wniesione oraz działania i zaniechania popełnione lub rzekomo popełnione na terytorium określonym w polisie.
  • Suma ubezpieczenia  wskazana w polisie stanowi maksymalną łączną wartość wszelkich świadczeń, do których może być zobowiązany Ubezpieczyciel.
  • W polisie są również podplimity, które są ustalane w momencie zawierania polisy.
  • Wypłaty świadczeń sa oczywiście podlimitami ograniczane.

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w odniesieniu do każdego roszczenia lub szkody po potrąceniu odpowiedniego udziału własnego określonego w polisie (o ile występuje) oraz po upływie, wskazanego w polisie, okresu oczekiwania.