Polisy dla Firm

Polisy dla Firm

  • :

Ochrona ubezpieczeniowa dedykowana dla firm jest bardzo zróznicowana i szeroka.

Trudno tutaj mówić o szablonie, chyba że patrzymy na ryzyka ogniowe, kradzieżowe, które prawie każdy z nas zna.

Problem pojawia się gdy mówimy na przykład o firmach produkcyjnych i ryzyku pożaru.

I tutaj, jeżeli w zakładach są używane różnego rodzaje technologie do produkcji np materiałów budowlanych, elektroniki, artykułów spożywczych. to one powodują, że samo ryzyko pożaru musi być bardzo szczegołowo omówione i nie jest prostym schematem.

Zabezpieczenia przeciw pożarowe, to ogrom wiedzy zarówno o technologii pracy, pożarnictwa, budownictwa i wielu innych dziedzin.

Z tego też powodu w procesie oceny ryzyka potrzebni sa specjaliści BHP, osoby odpowiedzialne za procesy technologiczne.

Ilość gaśnic, systemy detekcji pożaru, systemy oddymiania, sygnalizacji pożaru, zamkniecia ogniowe, to wszystko jest elementem, który jest ważnym ogniwem zabezpieczenia firmy przed pożarem.

Im bardziej zabezpieczymy wcześniej w nie firmę, tym wieksza szansa, że jeżeli dojdzie do pożaru to bedzie on wcześnie wykryty i zgaszony we wczesnym jego stadium.

Dlarego tak bardzo ważne jest zastanowienie nad wyborem polis dla firmy.

Ryzyka katastroficzne.

Jeszcze niedawno, trzęsienie ziemi, huragan i silne wiatry to raczej daleko w innych krajach.

Już teraz widzimy, że silne wiatry staja sie częścia naszego życia.

Zaczynamy zwracać uwagę na to co ubezpieczyciel rozumie w pojęciu silny wiatr.

Czy jest ściśle określona siła wiatru, czy też np wystąpienie podobnej szkody w pobliżu.

Bardzo dobrym zakresem jest polisa majatkowa all-risk.

Polisy od wszystkich ryzyk występowały w tzw, dużym przemyśle- czyli w ubezpieczeniach dużych firm.

Jest to bardzo dobry sposób zabezpieczenia firmy, ponieważ katalog ryzyk all-risk zwykle nie jest określony.

Co to oznacza? że powod szkody może być różny, najważniejsze jest to, że jest szkoda i .. no własnie.

To co nie jest objete ochroną znajduje się w punkcie Wykluczenia i nie jeest to powodem naszej szkody.

I tutaj trzeba bardzo szczegółowo zapoznać się z wykluczeniami, za które TU nie będzie brało odpowiedzialności.