Gwarancje Ubezpieczeniowe

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Gwarancje Ubezpieczeniowe

  • :

Gwarancje Ubezpieczeniowe to rodzaj zabezpieczenia kontraktów.

Tego typu zabezpieczenie mogą być wydawane przez Banki,  Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Mogą być oczywiście zabezpieczone przez samego klienta tak jak jest np. w gwarancjach przetargowych w postaci wadium- gotówki, lub jeżeli chodzi o gwarancje należytego wykonania w postaci pozostawionego wynagrodzenia u odbiorcy, w ramach tego zabezpieczenia.

Gwarancje mogą być różne, wymienię te najczęstsze:

  • przetargowe, wadialne
  • należytego wykonania prac, kontraktu
  • zapłaty zaliczki
  • gwarancje celne