Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie pracowników medycznych

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie pracowników medycznych

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie pracowników medycznych

  • :

W polsce obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w zakresie polis Obowiązkowego Ubezpieczenia medycznego.

Mamypolisy obowiązkowe i polisy dobrowolne.

Czym różnią się te polisy pracowników medycznych?

Różnica jest już w samych sumach gwarancyjnych- co to znaczy ?

Idąc do lekarza, pielęgniarki, technika medycznego, ratownika medycznego czy innego pracownika mającego prawo wykonywania tego zawodu każdy miał zagwarantowane minimum bezpieczeństwa, gdyby stało sie coś złego.

Ustawodawca zagwarantował odpowiedzialnośc tego personelu w stosunku do pacjentów.

Innymi słowy- kazdy podmiot medyczny musi mieć taka polisę.

Podmioty wieksze, bardziej świadome, zawierają dodatkowo ubezpieczenie dobrowolne, które powiększa SG w razie wystąpienia jakiegos zdarzenia.

Albo powiększa zakres obowiązkowego ubezpieczenia o zapisy, których nie ma polisa obowiązkowa.